B.S., 2010

Wen-Hui Wang 

 
     Name:Wen-Hui Wang 
Birthday:1988/1/22
Zodiac:Aquarius
Education:
Department of Electrical Engineering, National Taipei University
of Technology

Email:sethuthut@hotmail.com

Yi-An Chen 

 
Name:Yi-An Chen 
Birthday:

Zodiac:

Education:
Department of Electrical Engineering, National Taipei University of Technology

Email:doris-813@hotmail.com


Yuan-Rong Lu 

Name:Yuan-Rong Lu 
Birthday:1988/7/3
Zodiac:Cancer
Education:Department of Electrical Engineering, National Taipei University of Technology

Email:jr3413jr@yahoo.com.tw

Bing-Hao You 

 
Name:Bing-Hao You 
Birthday:

Zodiac:

Education:Department of Electrical Engineering, National Taipei University of Technology

Email:e761129@hotmail.com

Zhi-Yi Lin 

 


 
Name:Zhi-Yi Lin 
Birthday:

Zodiac:

Education:Department of Electrical Engineering, National Taipei University of Technology

Email:adamntut@yahoo.com.tw

Wei-Yuan Tang 

 
Name:Wei-Yuan Tang 
Birthday:1988/07/29
Zodiac:Leo
Education:Department of Electrical Engineering, National Taipei University of Technology
Email:Viki4869@hotmail.com

Zhong-Rong Luo 

 
Name:Zhong-Rong Luo 
Birthday:1988/ 5/ 5
Zodiac:Taurus
Education:Department of Electrical Engineering, National Taipei University of Technology


Email:electron7755@hotmail.com

Jing-Wen Wu 

 
Name:Jing-Wen Wu 
Birthday:1988/ 4/ 29
Zodiac:Taurus
Education:Department of Electrical Engineering, National Taipei University of Technology


Email:zx2272290@yahoo.com.tw